Contact

Aftersales Magazine is een uitgave van Minervum Multi Media bv:

Minervum 7420 A
4817 ZG Breda
Tel. 076 578 06 30
Fax 076 578 06 35
post@aftersalesmagazine.nl

KvK Zuidwest Nederland 20166552

BTW NL.8219.00.195.B01

Uitgever: Rob Küchler
Hoofdredactie: Jos Veldhuisen, Barend Luiting
Redactie: Maarten Molenaar, Emil Peeters
redactie@aftersalesmagazine.nl
Salesmanager: Wim van Baal, Pim van de Wetering
adverteren@aftersalesmagazine.nl
Ontwerp 4WDesign
Opmaak Straight Premedia
Druk: Corelio Printing
Website: Nintec